Servicelovens §18 tilskud
Hvad er §18?
Formålet med at få økonomisk tilskud fra servicelovens §18 midler, er at medvirke til at understøtte, fastholde og udvikle den frivillige sociale indsats.

Tilskuddet kan ydes til organisationer, foreninger, projekter, grupper og enkeltpersoner, hvis frivillige sociale indsats er målrettet til borgere i Guldborgsund Kommune. Se vejledning om målgruppe og kriterier.Kontakt ved spørgsmål om tilskudsmulighederne:
Leder af Folkesundhed Else Mortensen
telefon 5473 2467 eller mobil 2518 0400
E-mail elmo@guldborgsund.dk

Kontakt ved spørgsmål om udfyldelse af ansøgning:
Annita Rasmussen
telefon 5473 2311
E-mail annra@guldborgsund.dk

I henhold til lovgivningen skal alle godkendte foreninger godkende børneattesterklæringen hvert år, uanset om foreningen har med børn og unge under 25 år at gøre eller ej.