Kulturpuljen
INFORMATION
Kulturpuljen afløser de to tidligere puljer på kulturområdet; Kulturudviklingspuljen og Kulturturismepuljen. Kulturpuljen har i modsætning til de to tidligere kulturpuljer ingen ansøgningsfrister, men modtager løbende ansøgninger via Tilskuds- og Foreningsportalen. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 6-8 uger fra ansøgning er modtaget.

Der resterer pr. 21.2.2018 i alt 554.810 kr. i Kulturpuljen i budget 2018.

Kulturpuljen har til formål at støtte et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune, for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm. Hermed understøttes projekter, der bidrager til at give borgere i Guldborgsund Kommune en bred vifte af muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.Temaer for Kulturpuljen i 2018
Kulturpuljen skal understøtte Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets til enhver tid gældende udvalgsstrategi, og udmeldte temaer for Kulturpuljen skal derfor ses i sammenhæng med udvalgets formulerede strategi. Temaer for Kulturpuljen tager i 2018 udgangspunkt i temaer fra de tidligere puljer på kulturområdet i 2017:

• Børn & Unge: ”Projekter der understøtter aktiviteter med særlig fokus på at give børn og unge et aktivt forenings- og fritidsliv”
• Branding: ”Projekter der vurderes at have stor brandingværdi for Guldborgsund Kommune”.
• Forlængelse af turistsæsonen: ”Projekter der afvikles maj-september".
• Hertil kommer fire underliggende temaer: Kulturarv (historiske bygninger, miljøer og genstande, samt historiske kunstværker m.m.), nutidig kunst og populærkultur (musik, scenekunst, litteratur, arkitektur m.m.), livsstil (adfærd, værdier, traditioner, gastronomi m.m.) og kreative industrier (mode, design, film, medier m.m.).

Ansøgninger der ligger inden for de ovennævnte temaer vil blive prioriteret højere end ansøgninger, der ligger uden for.Hvem vurderer din ansøgning?
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune foretager en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Hvad bliver projekterne vurderet på?
Ud over at ansøgninger til Kulturpuljen vurderes ud fra, i hvilken grad projektet forholder sig til udmeldt tema for puljen, så vægter Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget også, at de støttede projekter i videst muligt omfang


• Udvikles, organiseres og gennemføres i et (forpligtende) samarbejde/ netværk blandt flere aktører
• Styrker fællesskaber og relationsdannelse

Ligesom udvalget vægter, at der er en plan for, hvordan projektet bliver formidlet ud og dermed synliggjort for andre.

For alle ansøgninger gælder det, at der også lægges særlig vægt på om projektet fremstår gennembearbejdet og med en realistisk og bæredygtig finansieringsplan.

Ansøgningsskema til Kulturpuljen er udarbejdet på en sådan måde, at ansøger gennem besvarelse af ansøgningsskemaet automatisk skriver sig ind i de nævnte prioriteringer. Det er således intentionen, at man som ansøger skal kunne søge om tilskud uden at være kendt med udvalgsstrategien eller udvalgets prioriteringsværktøj. For interesserede følger et par links:Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi: klik her

Prioriteringsværktøj til vurdering af ansøgninger: klik her

Har du brug for yderligere hjælp?
Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt Center for Borger & Branding, kulturkonsulent Katha Qvist på tlf.: 5473 1524 eller pr. mail: kq@guldborgsund.dkLINKS