Hvad er §79?
De aktiviteter, der kan ydes tilskud til skal have et aktiverende og forebyggende formål iht. servicelovens §79. Målgruppen til aktiviteterne er borgere, der er på efterløn eller får social pension.

Tilskud kan søges af lokale pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende i Guldborgsund Kommune. Se vejledning om kriterier.


Kontakt ved spørgsmål om tilskudsmulighederne:
Leder af Folkesundhed Else Mortensen
telefon 5473 2467 eller mobil 2518 0400
E-mail elmo@guldborgsund.dk

Kontakt ved spørgsmål om udfyldelse af ansøgning:
Annita Rasmussen
telefon 5473 2311
E-mail annra@guldborgsund.dk

I henhold til lovgivningen skal alle godkendte foreninger godkende børneattesterklæringen hvert år, uanset om foreningen har med børn og unge under 25 år at gøre eller ej.