Bosætningspuljen
Hvad er bosætningspuljen?

Bosætningspuljen er oprettet for at understøtte byrådets bosætningsstrategi og dermed understøtte initiativer, som medvirker til at tiltrække og fastholde borgere i Guldborgsund Kommune.

Ansøgninger til Bosætningspuljen behandles i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget (KTB).

Ansøgninger vurderes og prioriteres i forhold til fokusområderne i bosætningsstrategien.

Fokusområderne er:


• Image
• Jobskabelse
• IT infrastruktur
• Tiltrække og fastholde uddannelsesmuligheder
• Offentlig transport
• Faktisk kommunal service

Ansøgning skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema. Dette findes under menupunktet "Ansøgning".

Ansøgninger kan indsendes løbende og afgøres i KTB-udvalget. Behandlingstiden er ca. 2 måneder fra ansøgningstidspunktet. Man kan ikke søge til igangværende projekter.

Hvem kan søge bosætningspuljen?

- Almennyttige foreninger
- Institutioner med almennyttige formål


Der gives ikke støtte til drift eller vedligehold

For alle ansøgere gælder, at projektet eller aktiviteten, som der ansøges om midler til, ikke må være konkurrenceforvridende. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse.

Der resterer pr. 19-07-2017 i alt 380.000 kr. i Bosætningspuljen


Hvis du har spørgsmål
Kontakt Carina Woollhead, Center for Borger og Branding: Tlf: 54 73 11 97 – mobil 25 18 03 19. Mail: cw@guldborgsund.dk