Velkommen til Guldborgsund Kommunes tilskuds- og foreningsportal.
Brugernavn
Password
Oprettelse af bruger
Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ny bruger, skal du henvende dig til sekretariatet for Borger & Branding på telefon 54 73 15 00 eller mailadressen borgerogbranding@guldborgsund.dk.
Velkommen til Guldborgsund Kommunes tilskuds- og foreningsportal.
Portalen indeholder en lang række informationer om tilskud, tilskudsansøgninger og -afregninger samt information om alle registrerede foreninger i Guldborgsund Kommune.

Portalen bruges som platform for ansøgninger til en række kommunale tilskud og puljer, herunder:

- tilskud til aftenskoler
- tilskud til foreninger
- Kulturpuljen
- Turismepuljen
- Bosætningspuljen
- Landdistriktspuljen
- Kunstpuljen
- Kulturelt Samråd
- §18 og § 79 puljerne

Læs mere om de enkelte puljer i menuen her til venstre.

HUSK!
I henhold til lovgivningen skal alle godkendte foreninger godkende børneattesterklæringen hvert år, uanset om foreningen har med børn og unge under 15 år at gøre eller ej.

Børneattesterklæringen er gældende fra sidste godkendelsesdato og ét år frem. Såfremt erklæringen er udløbet, vil man automatisk blive adviseret om det, så snart man logger ind.

NYHEDER

Se alle nyheder

13-04-2021: Puljer og tilskud under kultur- og fritidsområdet

Har din forening en idé til et projekt, en aktivitet eller et tiltag, som kan understøtte bosætning, turisme- og landdistriktudvikling, bevægelse, sundhed eller udeliv, så har I mulighed for at søge om tilskud gennem en af puljerne under kultur- og fritidsområdet i Guldborgsund Kommune.

Få overblik over puljer og tilskudsmuligheder til jeres projekt i denne folder.13-04-2021: Sammen om lokalsamfundet - Puljen SOL

 

Formål
Puljen SOL (Sammen Om Lokalsamfundet) er en ny engangspulje, der skal støtte og styrke samskabelsesprojekter i landdistrikterne. SOL-puljen vil tilgodese initiativer, der understøtter det gode lokalsamfund og lokale fællesskaber herunder indgå i samskabelsesprojekter mellem daginstitutioner, landsbyordninger samt pleje- og aktivitetstilbud i landdistrikterne.
Puljen understøtter indsatser under Bosætningsstrategiens indsatsområde ”fællesskaber”.


Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og fællesskaber med CVR-nr. med tilhørende NemKonto.
Ansøgeren skal være i partnerskab med flere aktører om et fælles initiativ.


Hvordan søger man?
Sammen Om Lokalsamfundet søges og behandles administrativt løbende i 2021.
Ansøgninger til SOL-puljen sendes på mail til borgerogbranding@guldborgsund.dk.
Det er muligt at kontakte Borger og Branding på telefon 5473 1500 eller pr. mail borgerogbranding@guldborgsund.dk, hvis der er spørgsmål til puljen.VIDEOVEJLEDNINGER


HVAD ER FORENINGSPORTALEN?


BØRNEATTESTERKLÆRING OG MEDLEMSOPLYSNINGER - SÅDAN GØR DU!


SÅDAN ÆNDRER DU FORENINGSOPLYSNINGER!Øvrige link: