Servicelovens §18 tilskud
Hvad er §18?
Formålet med at få økonomisk tilskud fra servicelovens §18 midler, er at medvirke til at understøtte, fastholde og udvikle den frivillige sociale indsats.

Tilskuddet kan ydes til organisationer, foreninger, projekter, grupper og enkeltpersoner, hvis frivillige sociale indsats er målrettet til borgere i Guldborgsund Kommune. Se vejledning om målgruppe og kriterier.


Folkesundhed

Frivillighedskonsuent Laila Mørch
Telefon 5473 2169
E-mail laim@guldborgsund.dk