Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.
INFORMATION
I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen afsætte en udviklingspulje. Formålet med puljen er, at yde tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter, primært for børn og unge, der ellers ikke ville blive igangsat.

Følgende har mulighed for at søge puljen:
- Godkendte folkeoplysende foreninger
- Registrerede foreninger
- Selvorganiserede grupper

Se retningslinjer for "Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget" via nedenstående link!


ANSØGNING OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER
Ansøgning skal forgå via menupunktet "Ansøgning" under "Udviklingspuljen" i menuen til venstre.
Ansøgninger indsendes løbende, og forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.
NB! - Projektet må ikke være igangsat før der foreligger godkendelse.

LINKS