Lederuddannelse ved foreningsarbejde for børn og unge under 25 år
Foreninger som er godkendt som folkeoplysende forening, kan udover aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år søge om tilskud til uddannelse af foreningens ledere og instruktører.

Se retningslinjer for tilskud til uddannelse for ledere og instruktører.

Ansøgninger indsendes og behandles løbende. Bedes indsendt senest 14 dage efter kursets afvikling eller hurtigst muligt inden for samme kalenderår som kurset er afholdt.

Dokumentation for kursusafgift skal vedlægges ansøgningen
(OBS! Kopi af fakturaer er ikke fyldestgørende dokumentation, der skal indsendes eksempelvis kopi af bankoverførsel eller lignende).