Guldborgsund Kommunes Landdistriktpulje
Hvad er Landdistriktspuljen?

Formålet med Landdistriktspuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter. Dvs. lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.

Puljen kan søges via Tilskuds- og Foreningsportalen.

Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje har til formål at understøtte vedtagne politikker og strategier og puljen er forankret i

- Kommunens kerneopgave: ”At styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.”

o Her skal puljen være med til at styrke kultur- og fritidslivet for at klæde borgerne bedst muligt på til at mestre egen tilværelse samt prioritere et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden og de relevante fællesskaber.

- LKF’s udvalgsstrategi 2023-2026, hvor udvalget fremhæver temaerne Det gode børneliv, Turisme og bosætning og Omsorg og sundhedsfremme.

o Inden for emnet det gode børneliv skal puljen være med til at styrke rammerne for foreningslivet og kulturen. Der er fokus på et varieret kultur- og fritidsliv med mulighed for, at alle kan deltage aktivt, ligesom fokus på inddragelse af unge i udvikling af ungemiljøer i kommune også er en prioritet.

o På turisme- og bosætningsområdet skal puljen være med til at udvikle potentialer og skaber gode rammer for såvel erhverv som fastholdelse og tiltrækning af borgere. Puljen skal understøtte samarbejde på tværs med relevante samarbejdspartnere.

o Inden for temaet omsorg og sundhedsfremme skal puljen være med til at styrke partnerskaber mellem institutioner og foreninger samt sætte fokus på at gøre kulturen nærværende for alle for at bidrage til øget livskvalitet

- Kommunens planstrategi 2022.Hvem kan søge Landdistriktspuljen?

Landdistriktspuljen kan søges af foreninger, organisationer og institutioner mv., der gennem projektaktiviteter ønsker at bidrage til at understøtte puljens formål, og som i øvrigt har et almennyttigt sigte, der gavner den brede offentlighed i Guldborgsund Kommunes landdistrikter.

Der gives ikke støtte til drift eller vedligehold, konkurrenceforvridende aktiviteter og aktiviteter, der allerede har fundet sted. Arrangementer skal være åbne for offentligheden.
Ansøg

Ansøgning indsendes via skemaet i venstremenuen under Landdistriktspuljen.Har du spørgsmål?

Kontakt teamleder Katha Qvist, mobil 25 18 00 03 eller mail: kq@guldborgsund.dk