Guldborgsund Kommunes Landdistriktpulje
Hvad er Landdistriktspuljen?

Formålet med Landdistriktspuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter. Dvs. lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.

Puljen kan søges via Tilskuds- og Foreningsportalen.

Der resterer pr. 22. september 2021 i alt 193.015 kr. i Landdistriktspuljen, budget 2021.

Der kan søges tilskud inden for tre projekt-kategorier:

1. Fyrtårnsprojekter, dvs. projekter, der er højprofilerede og ofte mere langsigtede, og som vil have markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.

2. Mellemstore projekter dvs. projekter, hvor flere foreninger og/eller lokalområder samarbejder om relevante indsatser af betydning for fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.

3. Små projekter under 25.000 kr. til mindre initiativer i landdistrikterne vurderes administrativt.

Bemærk at der kan være en længere sagsbehandlingstid end til kommunens øvrige puljer. Læs mere i retningslinjerne, som du finder via venstremenuen.Hvem kan søge Landdistriktspuljen?

Landdistriktspuljen kan søges af foreninger, organisationer og institutioner mv., der gennem projektaktiviteter ønsker at bidrage til at understøtte puljens formål, og som i øvrigt har et almennyttigt sigte, der gavner den brede offentlighed i Guldborgsund Kommunes landdistrikter. Dvs. alle 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.

Der gives ikke støtte til drift eller vedligehold, konkurrenceforvridende aktiviteter og aktiviteter, der allerede har fundet sted. Arrangementer skal være åbne for offentligheden.
Guldborgsund Kommunes 18 lokalområder
Startskudspulje

De 18 lokalområder, der udgør kommunens landdistrikter kan søge op til 25.000 kr. hver til initiativer til livsglæde og fællesskaber i landdistriktet. Ansøgningerne afgøres administrativt.Har du spørgsmål?

Kontakt specialkonsulent Martin Damgaard Larsen, Center for Borger og Branding på mobil 25 18 18 98 eller mail: mdla@guldborgsund.dk