Bevæg dig for livet puljen
Hvad er bevæg dig for livet-puljen?

Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter til følgende målgrupper: Børn, Unge, Voksne og Seniorer. Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få 4.100 flere til at være idræts- og motionsaktive, samt 2000 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2023.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning skal indsendes elektronisk via menupunktet "Ansøgning".

Ansøgninger kan indsendes løbende henover året og afgøres i økonomiudvalget. Du kan først indsende ansøgningen når alle felter er udfyldt og du har trykket "gem". Herefter fremkommer en ny knap, "indsend".

Behandlingstiden er ca. 2 måneder fra ansøgningstidspunktet. Man kan ikke søge til igangværende projekter.

Læs mere om hvordan man ansøger under menupunktet "Vejledning".


ANSØGNING OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER
Ansøgning skal forgå via menupunktet "Ansøgning" under "Bevæg dig for livet" i menu til venstre.
Ansøgninger indsendes løbende, og forelægges Kultur, Fritid & Bosætningsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.
NB! - Projektet må ikke være igangsat før der foreligger godkendelse.