Kunstpuljen Guldborgsund
Om Guldborgsund Billedkunstråd
Guldborgsund Billedkunstråd blev nedsat i 2009 med det formål "at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen".
Guldborgsund Billedkunstråd består i perioden 2018-2021 af følgende medlemmer:

Allan Axelsen, repræsentant fra det professionelle billedkunstmiljø i Guldborgsund Kommune.
Lisbeth Tolstrup, repræsentant fra det professionelle billedkunstmiljø i Guldborgsund Kommune.
Claudio Bannwart, repræsentant fra det professionelle nationale billedkunstmiljø.
Charlotte Bonde Wiberg, Projektleder, Center for Teknik og Miljø.
Anne Højer, Museumsdirektør, Fuglsang Kunstmuseum.

Læs mere om Guldborgsund Billedkunstråd og den professionelle kunst i Guldborgsund Kommune her:
http://guldborgsund-kunst.dk/ eller følg Guldborgsund Billedkunstråd på Facebook: https://www.facebook.com/guldborgsundbilledkunst/

Om Kunstpuljen Guldborgsund
Guldborgsund Billedkunstråd afsætter hvert år en del af eget budget til Kunstpuljen Guldborgsund. I 2020 har rådet afsat 76.000 kr.

Ansøgningsfrister 2020
Guldborgsund Billedkunstråd behandler indkomne ansøgninger på ordinære rådsmøder; planlagt som:
Tirsdag den 11. februar

Ansøgningsmateriale skal - med mindre andet er nævnt - være kommunen i hænde senest 2 uger før dato for mødeafholdelse.


Hvordan ansøger jeg?
Du kan for nuværende ikke ansøge digitalt via Foreningsportalen. Du skal i stedet selv udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:
• Kontaktoplysninger
• Fyldestgørende projektbeskrivelse
• CV for deltagende kunstnere
• Budget samt finansieringsplan

For Kunstpuljen Guldborgsund gælder følgende:
• Der ydes ikke ydes tilskud til allerede igangsatte eller afholdte projekter
• Guldborgsund Billedkunstråd støtter projekter, der understøtter rådets formål ’at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen’
• Der ydes kun støtte til aktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Send ansøgningen pr. post til Guldborgsund Kommune, Center for Borger & Branding, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. att. Guldborgsund Billedkunstråd eller pr. mail til borgerogbranding@guldborgsund.dk


_____________________________________________________
Brug for hjælp?
Har du brug yderligere oplysninger, råd eller vejledning? Så kontakt kulturkonsulent Julie Damgaard Nielsen, sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd på telefon 25 18 18 99 eller judn@guldborgsund.dk