Kunstpuljen Guldborgsund
Om Guldborgsund Billedkunstråd
Guldborgsund Billedkunstråd blev nedsat i 2009 med det formål "at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen".
Guldborgsund Billedkunstråd består i perioden 2018-2021 af følgende medlemmer:

• Allan Axelsen (formand), repræsentant fra det professionelle billedkunstmiljø i Guldborgsund Kommune.
• Lisbeth Tolstrup (næstformand), repræsentant fra det professionelle billedkunstmiljø i Guldborgsund Kommune.
• Claudio Bannwart, repræsentant fra det professionelle nationale billedkunstmiljø.
• Charlotte Bonde Wiberg, Projektleder, Center for Teknik og Miljø.
• Anne Højer, Museumsdirektør, Fuglsang Kunstmuseum.

Læs mere om Guldborgsund Billedkunstråd og den professionelle kunst i Guldborgsund Kommune her:
http://guldborgsund-kunst.dk/ eller følg Guldborgsund Billedkunstråd på Facebook: https://www.facebook.com/guldborgsundbilledkunst/

Om Kunstpuljen Guldborgsund
Guldborgsund Billedkunstråd afsætter hvert år en del af eget budget til Kunstpuljen Guldborgsund. I 2020 har rådet afsat 78.000 kr.

Ansøgningsfrister 2020
Guldborgsund Billedkunstråd behandler indkomne ansøgninger på ordinære rådsmøder; planlagt som:
Tirsdag den 11. februar
Tirsdag den 21. april
Tirsdag den 1. september
Tirsdag den 1. december

Ansøgningsmateriale skal - med mindre andet er nævnt - være kommunen i hænde senest 2 uger før dato for mødeafholdelse.


Hvordan ansøger jeg?
Du kan for nuværende ikke ansøge digitalt via Foreningsportalen. Du skal i stedet selv udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:
• Kontaktoplysninger
• Fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side)
• Tidsplan
• Information om målgruppe
• CV for deltagende kunstnere (max 1 side pr. kunstner)
• Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder)
• Budget samt realistisk og bæredygtig finansieringsplan

For Kunstpuljen Guldborgsund gælder følgende:
• Der ydes ikke ydes tilskud til allerede igangsatte eller afholdte projekter
• Guldborgsund Billedkunstråd støtter projekter, der understøtter rådets formål ’at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen’
• Der ydes kun støtte til aktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Send ansøgningen pr. email til borgerogbranding@guldborgsund.dk att. Guldborgsund Billedkunstråd eller pr. email til Billedkunstrådets sekretær Julie Damgaard Nielsenjudn@guldborgsund.dk.


_____________________________________________________
Brug for hjælp?
Har du brug yderligere oplysninger, råd eller vejledning? Så kontakt kulturkonsulent Julie Damgaard Nielsen, sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd på telefon 25 18 18 99 eller judn@guldborgsund.dk