Kunstpuljen Guldborgsund
Om Guldborgsund Billedkunstråd
Guldborgsund Billedkunstråd blev nedsat i 2009 med det formål "at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen".
Guldborgsund Billedkunstråd består i perioden 2022-2025 af følgende medlemmer:

• Thomas Kadziola (formand), Repræsentant fra det professionelle billedkunstmiljø i Guldborgsund Kommune.
• Pia Rönicke (næstformand), Repræsentant fra det professionelle nationale billedkunstmiljø.
• Parul Modha, Repræsentant fra det professionelle nationale billedkunstmiljø.
• Oliver Stilling, Journalist og redaktør for kunstmagasinet ’Et hul i markedet’.
• Thomas Rasmussen, Forretningschef, Business Lolland-Falster.
• Anna Schram Vejlby, Museumsdirektør, Fuglsang Kunstmuseum.

Læs mere om Guldborgsund Billedkunstråd og den professionelle kunst i Guldborgsund Kommune her:
http://guldborgsund-kunst.dk/ eller følg Guldborgsund Billedkunstråd på Facebook: https://www.facebook.com/guldborgsundbilledkunst/

Om Kunstpuljen Guldborgsund
Guldborgsund Billedkunstråd afsætter hvert år en del af eget budget til Kunstpuljen Guldborgsund. I 2024 har rådet afsat 78.000 kr.

Ansøgningsfrister 2024:
Den 8. januar
Den 8. april
Den 5. august
Den 1. oktober


Hvordan ansøger jeg?
Du kan for nuværende ikke ansøge digitalt via Foreningsportalen. Du skal i stedet selv udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:
• Kontaktoplysninger
• Fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side)
• Tidsplan
• Information om målgruppe
• CV for deltagende kunstnere (max 1 side pr. kunstner)
• Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder)
• Budget samt realistisk og bæredygtig finansieringsplan

For Kunstpuljen Guldborgsund gælder følgende:
• Der ydes ikke ydes tilskud til allerede igangsatte eller afholdte projekter
• Guldborgsund Billedkunstråd støtter projekter, der understøtter rådets formål ’at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen’
• Der ydes primært støtte til aktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Send ansøgningen pr. email til borgerogbranding@guldborgsund.dk att. Guldborgsund Billedkunstråd eller pr. email til Billedkunstrådets sekretær Julie Damgaard Nielsenjudn@guldborgsund.dk.


_____________________________________________________
Brug for hjælp?
Har du brug yderligere oplysninger, råd eller vejledning? Så kontakt kulturkonsulent Julie Damgaard Nielsen, sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd på telefon 25 18 18 99 eller judn@guldborgsund.dk