Kulturudviklingspuljen
INFORMATION
PULJEN ER ENDNU IKKE ÅBEN FOR ANSØGNINGER I 2018.


Kulturudviklingspuljen har til formål at støtte udvikling af kulturaktiviteter som eksempelvis billedkunst, teater og musik. Endvidere understøtter Kulturudviklingspuljen et bredere udbud af forskelligartede kulturtilbud, så borgere i Guldborgsund Kommune har en bred vifte af muligheder for kulturel aktivitet.

Temaer for Kulturudviklingspuljen 2017
Kulturudviklingspuljen skal understøtte Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets til enhver tid gældende udvalgsstrategi, og udmeldte temaer for Kulturudviklingspuljen 2017 skal derfor ses i sammenhæng med udvalgets formulerede strategi.

Strategisk målsætning: ”et rigt og tilgængeligt kulturliv som en del af hverdagen. […]. Det gælder særligt for gruppen af børn og unge […]”.

• danner baggrund for Tema 1: Børn & Unge: ”Projekter der understøtter aktiviteter med særlig fokus på at give børn og unge et aktivt forenings- og fritidsliv”

Strategisk indsats: ”Synliggørelse af kommunes herligheder”

• danner baggrund for Tema 2: Branding: ”Projekter der vurderes at have stor brandingsværdi for Guldborgsund Kommune” .

Ansøgninger der ligger inden for de ovennævnte temaer vil blive prioriteret højere end ansøgninger, der ligger uden for.


_____________________________________________________


Hvem vurderer din ansøgning?
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune foretager en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Hvad bliver projekterne vurderet på?
Ud over at ansøgninger til Kulturudviklingspuljen vurderes ud fra, i hvilken grad projektet forholder sig til udmeldt tema for puljen, så vægter Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget også, at de støttede projekter i videst muligt omfang


• Udvikles, organiseres og gennemføres i et (forpligtende) samarbejde/ netværk blandt flere aktører
• Styrker fællesskaber og relationsdannelse
• Bidrager til opkvalificering og kompetenceudvikling af defineret målgruppe

Ligesom udvalget vægter, at der er en plan for, hvordan projektet bliver formidlet ud og dermed synliggjort for andre.

For alle ansøgninger gælder det, at der også lægges særlig vægt på om projektet fremstår gennembearbejdet og med en realistisk og bæredygtig finansieringsplan.

Ansøgningsskema til Kulturudviklingspuljen er forsøgt udarbejdet på en sådan måde, at ansøger gennem besvarelse af ansøgningsskemaet automatisk skriver sig ind i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets prioriteringer. Det er således intentionen, at man som ansøger skal kunne søge om tilskud uden at være kendt med udvalgsstrategien eller udvalgets prioriteringsværktøj. For interesserede følger et par links.Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi: klik her

Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets prioriteringsværktøj, vejledning: klik her

Har du brug for yderligere hjælp?
Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt Center for Borger & Branding, kulturkonsulent Katha Qvist på tlf.: 5473 1524 eller pr. mail: kq@guldborgsund.dkLINKS